หากสมมติฐานที่ซ่อนอยู่พิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่ไม่ทราบแน่ชัด 

หากสมมติฐานที่ซ่อนอยู่พิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่ไม่ทราบแน่ชัด 

ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังและการคาดการณ์ของบริษัท เมื่อพิจารณาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ คุณควรคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและข้อความเตือนอื่นๆ ที่พบในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยที่พบในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 20-F สำหรับปีสิ้นสุด การเกิดเหตุการณ์ใด ๆ การเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดการสิ้นสุดของข้อตกลงการควบรวมกิจการหรืออื่น ๆ 

หากสมมติฐานที่ซ่อนอยู่พิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่ไม่ทราบแน่ชัด 

ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังและการคาดการณ์ของบริษัท เมื่อพิจารณาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ คุณควรคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและข้อความเตือนอื่นๆ ที่พบในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยที่พบในรายงานประจำปีของบริษัท

ในแบบฟอร์ม 20-F สำหรับปีสิ้นสุด ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังและการคาดการณ์ของบริษัท เมื่อพิจารณาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ คุณควรคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและข้อความเตือนอื่นๆ ที่พบในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยที่พบในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 20-F 

สำหรับปีสิ้นสุด ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังและการคาดการณ์ของบริษัท 

เมื่อพิจารณาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ คุณควรคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและข้อความเตือนอื่นๆ ที่พบในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยที่พบในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 20-F สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565หนังสือมอบฉันทะของบริษัทยื่นเป็นเอกสารแสดงรายการตามตาราง 13e-3 ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่9 มกราคม 2566และเอกสารอื่นๆ ของบริษัทที่ยื่นต่อ SEC

ต้นทุนการผลิตที่สูงของรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่  กำลังท้าทายการเติบโตของตลาดเพลารถบรรทุกทั่วโลก การรวมเทคโนโลยีขั้นสูงไว้ในรถบรรทุกสำหรับงานหนักจะเพิ่มต้นทุนการผลิต ซึ่งบางส่วนจะโอนไปยังผู้ใช้ปลายทาง ส่งผลให้ยอดขายรถบรรทุกใหม่ลดลง ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของตลาดเพลารถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

ราคาวัตถุดิบ เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กชุบแข็ง เหล็กหล่อ และโลหะผสมอื่น ๆ มีความผันผวนสูง ซึ่งจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นไปอีก ปัจจัยเหล่านี้จะขัดขวางการเติบโตของกลุ่มงานขนาดกลางและงานหนักในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการเติบโตของตลาด

credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> แทงบอลออนไลน์ สล็อตแตกง่าย